Címke: Bözödújfalu

A víz alá került település: Bözödújfalu tragikus sorsa

A falut a Bözödről a Küsmöd-patak völgyébe települt családok alapították, első okiratos említése 1566-ból származik. Már a középkorban volt temploma,